Baumit FinoFinish S 7 kg

Tento kvalitní a levný produkt Baumit FinoFinish S 7 kg s osvědčenou značkou Baumit získáte na našich stránkách teď opravdu levně! Nabídka od 179 Kč
Cena: 179 Kč

Výrobek: Bílá pastovitá stěrková omítka na bázi polymerové disperze, ručně i strojově zpra-covatelná. Určená do interiéru.

Složení: Polymerová disperze, dolomitové kamenivo, speciální přísady.

Vlastnosti: Elastická, bílá, hladká, snadno zpracovatelná, velmi dobře brousitelná, s velmi dobrou přilnavostí k podkladu.

Použití: K tenkovrstvému vyhlazování stěn a stropů v interiéru, na vápenné, vápenocemen-tové, sádrové omítky, sádrokartonové
desky, beton anebo omítky z umělých prys-kyřic. K ručnímu i strojovému zpracování.

Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělujících se částic, mastnoty anebo odbed-ňovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý.
Větší nerovnosti povrchu, neaktivní spáry a prohlubně v předstihu vyplnit a vyrovnat např. pomocí sádrové stěrky Baumit FinoGrande.
Vhodné podklady: Obvyklé minerální podklady jako jsou vápeno/cementové sádrové omítky, beton, plynobeton.
Nevhodné podklady: Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.

Zpracování
Stěrkou hmotu nanášet přímo z originálního kbelíku na předem připravený podklad. K dosažení požadované konzistence lze dle potřeby zředit přidáním nepatrného množství vody (cca 1 %). Následně mírně promíchat a provést zkoušku zpracovatel-nosti. Nanášet celoplošně, v rovnoměrné vrstvě pomocí nerezového hladítka anebo lze nanášet strojově. Bezprostředně vyhladit nerezovým hladítkem a nechat vy-schnout. Tloušťka jedné vrstvy by neměla přesáhnout 3 mm. Po vyschnutí zbrousit případné nerovnosti a důkladně zbavit prachu. Další vrstvu nanášet vždy po vy-schnutí vrstvy předchozí.

Upozornění a všeobecné pokyny:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +30 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty tuto dobu mohou nepři-měřeně zkrátit. Nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému větru anebo prů-vanu. Před nanášením každé další vrstvy anebo před prováděním výmalby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Až do úplného vyschnutí chránit před poškozo-váním. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Technický list:

Další produkty od výrobce Baumit


Top