Lepidlo pro obklady a dlažby C2T 20 kg

Vynikající výrobek Lepidlo pro obklady a dlažby C2T 20 kg originál od výrobce Baumax snadno můžete pořídit nyní za výhodnou cenu! Nabídka od 179 Kč
Cena: 179 Kč

Výrobek
Suchá zušlechtěná standardně tvrdnoucí cementová směs pro tenkovrstvé lepení obkladů, dlažeb, mozaiky nebo přírodního kamene, zejména při zvýšeném statickém anebo tepelném namáhání. Voděo-dolná, mrazuvzdorná, se sníženým skluzem a snadnou zpracovatelností.

Složení
Cement, písek, přísady zvyšující přídržnost.

Použití
Pro pokládání keramických obkladů i vysoce slinuté dlažby, velkoformátových desek, přírodního kamene a slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5% i při zvýšeném anebo statickém zatížení, např. na podlahovém vytápění. Také vhodná při lepení obkladu na obklad. Určená do exteriéru i interiéru.

Skladování
V suchu na dřevěném roštu, v uzavřeném originálním balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality
Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu kvality ISO 9001.

Podklad
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, solných výkvětů, zbytků odformovacích prostředků a lepidel, dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Je nezbytné odstranit všechny vrstvy snižující přilnavost k podkladu, např. brou-šením, frézováním nebo opískováním. Vhodné podklady: Všechny obvyklé stavební podklady odpovídající platným normám a náležitě připra-vené dle odborných řemeslných zásad, např. beton, podlahové potěry, omítky, lehčený beton nebo sádrokarton. Nevhodné podklady: Nepoužívat na umělohmotné, dřevěné nebo kovové, ale také na nevyzrálé cemen-tem pojené minerální podklady s neukončeným smršťováním.
Upozornění: Nepřekrývat konstrukční spáry nebo aktivní trhliny v podkladu (smršťovací, pohybové, dilatační spáry či trhliny).

Příprava
podkladu
Předem ověřit vyzrálost podkladu. Případné nerovnosti v podkladu vyrovnat vyrovnávací maltou nebo samonivelizační stěrkou. Očištěný podklad zbavený prachu ošetřit vhodným základním nátěrem, např. Baumit SuperGrund.

Míchání
Obsah pytle 20 kg se zamísí v čisté míchací nádobě pomaluběžným mísidlem s cca 5,0 l záměsové vody na bezhrudkovou homogenní hmotu. Doba mísení cca 3 min. Po odležení cca 5 min. opět krátce promíchat.

Zpracování
C2T LEPIDLO PRO obklady a dlažby nanést na podklad ve 2 pracovních krocích. V prvním pracovním kroku nanést tenkou kontaktní vrstvu. Na ještě mokrou vrstvu nanést ve druhém pracovním kroku ozubenou stěrkou odpovídající vrstvu lepicí hmoty pod úhlem 45 – 60°. Obkladové prvky přitlačit do maltového lože a případné zbytky malty odstranit mokrou houbou. Do více namáhaných oblastí použít kombinovaný způsob pokládky, Buttering-Floating. Minimální plocha slepu s podkladem: interiér – 65%, exteriér – 90%. U neznámého druhu dlažby se doporučuje provést zkoušku přídržnosti.

Dodatečné ošetřování
Po aplikaci chránit alespoň 24 hodin před mechanickým zatěžováním, např. před chůzí.

Upozornění a všeobecné pokyny
Při zpracování dodržovat platné normy, zpracovatelské směrnice a technické listy. Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty prodlužují tuhnutí, vysoké teploty nepříznivě urychlují tuhnutí a tvrdnutí. V době zpracování a zrání chránit před účinky přímého slunečního záření a průvanu. Při vytvoření povlaku nesmí být lepicí hmota dále zpracovávána a je nutné ji beze zbytku odstranit. Nepřimíchávat žádné další materiály ani přísady.

Technický list:

Další produkty z kategorie Lepidla na obklady

Další produkty od výrobce Baumax


Top